Gecertificeerd testmanager

deskundig, betrokken, doortastend

Ik ben Frank Samwel, ervaren Tmap en gecertificeerd ISTQB advanced testmanager. Ik maak complexe testtrajecten tot een succes door mijn gedegen kennis van het testvak, brede deskundigheid en grote betrokkenheid.

Ik heb me gespecialiseerd in het testen van service gerichte architecturen en in het testen van websites.

Ik stuur alle testsoorten aan binnnen een programma of complex project, zoals functionele acceptatie test, gebruikers acceptatie test, ketentest, penetratietest, continuĆÆteittest, performancetest en testautomatisering.

Ik word in projecten gewaardeerd om de opbouwende en doortastende manier waarop ik het belang van goede kwaliteit behartig. Ik ben een sterke schakel tussen techniek enerzijds en gebruikers en business anderzijds.

Manage alle testsoorten

Ketentesten

Website testen

Services testen

Wat klanten over mij zeggen

Frank is door zijn gedegen kennis van en ervaring met testen, zijn kennis van websites (7 stuks) en door zijn grote betrokkenheid zeer waardevol geweest voor ons websites project. Frank is naast een prettige collega en goede test manager ook adviseur en een positief kritische sparring partner. Hij heeft voor het project websites het testproces succesvol opgezet, gestroomlijnd en de gebruikersorganisatie goed aangestuurd. Frank bewaakt de kwaliteit, de testplanning en stuurt ook het proces daadwerkelijk bij, Frank is daarbij daadkrachtig, realistisch en genuanceerd.

Bert Schouten, project manager migratie websites, Parnassia Groep

Frank is een ervaren testmanager met brede IT kennis. Door zijn kennis en ervaring is hij van grote toegevoegde waarde in complexe IT projecten. Hij is sterk in het bewaren van overzicht en het stellen van prioriteiten. Hij geeft op een prettige manier aansturing en ondersteunt waar nodig.

Maarten Nietfeld, project manager inrichting portaal, Parnassia Groep

Klanten die u voorgingen

Deskundig en ervaren

resultaten halen

Ik weet dingen gedaan te krijgen, weerstand te overbruggen en mensen mee te krijgen. Het resultaat is tijdig afgeronde tests en brede acceptatie van het resultaat.

overheid, gezondheidszorg, finance

Ik heb mijn sporen verdiend in verschillende branches, met name de financiƫle sector, (semi)overheden en gezondheidszorg.

brede ervaring

Ik heb brede ervaring met het succesvol managen van de tests in programma's en projecten. Ik heb ervaring met veel testsoorten, met veel technologieëen en producten voor webapplicaties en ESB.

opleidingen en certificeringen

Ik heb veel relevante opleidingen en trainingen gevolgd, zoals ISTQB, Tmap, ASL, CMMi, ITIL, RUP, Prince2.

Recente projecten

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Testadviseur interoperabiliteit

Concrete verbeteringen gerealiseerd aan compliancy tests op StUF standaarden. Geautomatiseerde regressietest ingericht op het StUF Testplatform.

Parnassia Groep

Testmanager

Testprocessen ingericht, teststrategie bepaald en testuitvoering aangestuurd in programma en projecten voor ESB, services, webapplicaties en websites. Functionele acceptatietest, gebruikers acceptatietest, penetratietest, continuiteit, performance, infrastructuur test, testautomatisering.

RSO Haaglanden

Testmanager

Verantwoordelijk voor alle testsoorten bij het ontwikkelen van gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en apotheken. HL7, eLab, EDIFACT.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Testmanager

Verantwoordelijk voor de integratietests bij het inrichten van een service gerichte architectuur.

Quality of Service

Quality of Service zegt iets over mijn specialisme, het testen van services en websites. Verbinding tussen applicaties en daarmee tussen afdelingen, processen en mensen. Verbinding met klanten en medewerkers.

Deze projecten vereisen ook een verbindende benadering van testen. Het raakt altijd verschillende belanghebbenden en gebruikers, binnen en buiten de organisatie. Het raakt meerdere afdelingen en bedrijfsprocessen. Soms is er weerstand of onbegrip.
Ik leid dit in goede banen, zorg dat tests tijdig en goed gedaan worden, zorg dat verschillende betrokkenen een positieve bijdrage leveren en het project succesvol wordt afgerond.

Wilt u meer weten over mijn aanpak? Wilt u van gedachten wisselen over hoe het testen in uw project vorm kan krijgen?

Belt of mailt u me voor een vrijblijvend gesprek en kennismaking?

sneller resultaat en acceptatie

Mijn aanpak zorgt voor sneller halen van resultaten en het vergroten van de acceptatie van projectresultaten, door:

  • Betrokkenheid en gedrevenheid
  • Deskundigheid en inhoudelijkheid
  • Overtuigingskracht en daadkracht
  • Genuanceerd, respectvol, objectief, zakelijk
  • Heldere verwachtingen
  • Afspraak = afspraak: waarmaken
  • Betrekken van stakeholders
  • Ambitie en realisme

succesvolle projecten

U wordt gesteld voor grote uitdagingen. Uw computersystemen zijn gekoppeld in complexe ketens. Al deze systemen worden gebruikt en beheerd door verschillende mensen over meerdere afdelingen. Uw websites worden bezocht op allerlei media. De business heeft geen geduld voor lange ontwikkeltrajecten en eist tegelijkertijd stabiliteit en zekerheid.

Dit vraagt een aanpak van het testen die hierbij past. Ik heb uitgebreide kennis van en ervaring met het testen van complexe ketens en websites. Ik maak dit tot een succes. Ik organiseer het testen van begin tot eind. Deze kritische fase van uw project is in goede handen.

Bel of mail

Voor advies, coaching, training, procesinrichting of kwaliteitsonderzoek, sparren, hulp bij test outsourcing, een second opinion of procesverbetering, kunt u me bellen of e-mailen. En natuurlijk ook als u een goede testmanager zoekt!

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-46988676.
U kunt me e-mailen op frank@quality-of-service.nl.

Bekijk mijn profiel op LinkedIn.

Quality of Service is gevestigd in Den Haag KvK nummer: 59335416